5 000 zł

dotacji

DO INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ
2-10 kW

Program priorytetowy "MÓJ PRĄD"

  • 8% VAT (niższa stawka VAT na instalację fotowoltaiczną)
  • 21% Odliczenie podatku dochodowego w PIT
  • Obniżenie rachunków za energię elektryczną przez 25 lat

Projektujemy / Instalujemy / Serwisujemy

Kompleksowe wykonanie wraz ze zgłoszeniem do Zakładu energetycznego oraz do Programu „Mój Prąd”

 

II nabór wniosków

od 13 stycznia 2020 roku
do 18 grudnia 2020 roku

lub do wyczerpania alokacji środków

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ul. Racławicka 43a; 32-200 Miechów

FOTONLAB jest marką Replikant Sp. z o.o. z siedzibą w Dziemięrzyce 57; 32-222 Racławice zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS:0000458347, NIP:6591542953, REGON:122828144